Ik aanvaard de woning of bouwgrond

 

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

 

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.526 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.937 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.

Voor de aankoop kan je een (sociale) lening aangaan bij een private bankinstelling, bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, of bij het Vlaams Woningfonds.         

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.