Klachtendienst

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Als je niet tevreden bent over de werking van de Tieltse Bouwmaatschappij of hoe jouw vraag of dossier werd behandeld, dan kan je hierover schriftelijk klacht neerleggen. Onze klachtenbehandelaar, Annelies Verlinden, zal jouw klacht afhandelen volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Bel Annelies voor meer informatie op 051/40 95 64 of mail naar info@tieltsebouwmij.be.

Een klacht indienen kan eveneens bij de Vlaamse Ombudsdienst: www.vlaamseombudsdienst.be of bel het gratis nummer 1700.

Heb je een klacht over een buur?

Je buren kies je natuurlijk niet zelf. Ervaar je dus een probleem met je buur, blijf er dan niet mee zitten en spreek je buur even aan. Wie weet beseft je buur niet dat hij hinder veroorzaakt. Raak je er na een gesprek met je buur toch niet uit, dan kan je de Tieltse Bouwmaatschappij contacteren.

Is er herhaaldelijke hinder van nachtlawaai, dan neem je best contact op met de politie op het moment van de feiten. Op die manier kunnen zij een PV opstellen. Op dat moment kan de Tieltse Bouwmaatschappij namelijk enkel verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract, maar verder hebben zij geen politiebevoegdheid. Eens de hinder bewezen is door PV van de politie of schriftelijke getuigenissen, kan de Tieltse Bouwmaatschappij een gerechtelijke procedure opstarten tegen de veroorzaker van de hinder.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de Tieltse Bouwmaatschappij op het nummer 051/40 95 64 of via info@tieltsebouwmij.be.