Toegankelijkheidsverklaring

De Tieltse Bouwmaatschappij streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en Raad is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.tieltsebouwmaatschappij.be .

Hoe leeft de Tieltse Bouwmaatschappij de richtlijnen na?

De website voldoet grotendeels aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG2.1 niveau AA).

We hielden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid, maar er zijn beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. 
We sommen de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief
1.   De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
2.   Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

Wat doet de Tieltse Bouwmaatschappij om de toegankelijkheid te verbeteren?

De documenten die we aanbieden zijn grotendeels toegankelijke pdf's. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document.
U mailt hiervoor naar info@tieltsebouwmij.be. Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Feedback

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op info@tieltsebouwmij.be.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan u zich richten tot onze klachtenbehandelaar via info@tieltsebouwmij.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 30 juni 2021 op.
Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.