De Tieltse Bouwmaatschappij is een Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij, die erkend wordt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt en verkoopt woningen aan mensen met een beperkt inkomen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of gezinswoning.

 

De Tieltse Bouwmaatschappij werd in 1923 opgericht in Tielt om te voldoen aan de vraag naar sociale woongelegenheden.
Momenteel behoren 534 appartementen en woningen tot het patrimonium van de Tieltse Bouwmaatschappij. Alle woningen bevinden zich op het grondgebied Tielt, met haar deelgemeenten Schuiferskapelle en Aarsele.